علی قنبری- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی – در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: براساس بخش‌نامه وزیر جهاد کشاورزی خرید دانه‌های روغنی تولید داخل (سویا ودانه آفتاب گردان) به زودی با کمک کارخانه‌ه ای روغن کشی آغاز می‌شود.

قنبری با بیان اینکه براساس این بخشنامه اکثر کارخانه روغن کشی در طرح خرید دانه روغنی تولید داخل مشارکت می‌کنند، گفت: هر کارخانه که دانه روغنی تولید داخل را خریداری کند به ازای هر کیلوگرم خرید، می تواند ۹ کیلو گرم دانه روغنی یا دو کیلوگرم روغن خام وارد کند.

پرداخت ۹۷ درصد از مطالبات گندم کاران
وی افزود: از ابتدای فصل برداشت گندم تا کنون بالغ بر هشت میلیون و ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که تاکنون بیش از ۹۷ درصد مطالبات آنها پرداخت شده است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی مابقی مطالبات گندم کاران حدود ۳۵۰ میلیارد تومان است که طی هفته آینده پرداخت می‌شود.

قنبری یادآور شد: برداشت و خرید تضمینی گندم به روزهای پایانی خود نزدیک شده است.