نارلی از رستوران های ایتالیایی با سابقه تهران می باشد که سابق لوکیشن خیلی از فیلم های سینمایی بوده است. این رستوران مدتی به علت جابجایی تعطیل بود و از اوایل سال ۹۰ با همان مدیریت و همان سرآشپز در این محل جدید که فقط چند متر از محل قبلی فاصله دارد، شروع به فعالیت کرده است.