به دلیل بعد مسافت و تاثیر گذاری بر کیفیت و مزه غذای ارسالی نایب وزرا با تشخیص ضرورت نزدیک شدن به منزل و محل کار شما اقدام به تاسیس اولین آشپزخـانه در مـحدوده الهیه نموده است تا غذای شما را در شمال شهر نیز ارسال نماید. نایب وزرا امیدوار است کیفیت برتر، کمیت مناسب، قیمت منطقی، حداقل زمان ارسال، بسته بندی قابل قبول و کارکنان گزینش شده مورد تائید شما قرار گیرند.

جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱ – ۲۳
محله
پارک وی، الیهه