غلامرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعهیت قیمت زعفران در بازار بیان داشت: گفت: قیمت زعفران کاهش یافته است به طوری که قیمت هر کیلوگرم زعفران پوشال که ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت زعفران که علت اصلی کاهش قیمت این محصول در بازار است،اظهار داشت: قیمت هرکیلوگرم زعفران نگین از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان به ۶ میلیون و۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

نایب رییس شورای ملی زعفران تولید زعفران در سال جاری را امیدوارکننده ارزیابی کرد.