نعنا

یکی از تفریحگاه های اصلی جوانان تهرانی قسمت شمال شرقی شهر و منطقه لواسان و فشم می باشد که البته رستورانهای این منطقه که افراد را از تهران به این سمت می کشاند. یکی از رستوران های بسیار لوکس این منطقه رستوران نعنا است. ساختمان این رستوران در سه طبقه بنا شده که طبقه دوم این رستوران به تازگی افتتاح شد و بام رستوران نیز در اوایل سال ۹۲ افتتاح شده که برای طرفداران رستورانهای فضای باز محیطی جذاب فراهم شده.