نون پنیر، پنج شنبه شب ها و جمعه ها، جایزه و تخفیف نیز روی سرویس غذا برای مشتریان در نظر گرفته است.
موقعیت مناسب
جای شلوغ و با حال
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۵
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۲۴
محله
سایر محله های غرب