موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۵ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۵۶
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲:۰۰ – ۱۶:۰۰ , ۲۰:۰۰ – ۲۴:۰۰
محله
گیشا