موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، تجربه جدید ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
دارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۲۰ درصد
دسر
ژله، کرم کارامل
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۳۰۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۱۶، ۱۹:۳۰-۲۳
محله
تخت طاووس، وزرا ، عباس آباد، سهروردی