هتل بزرگ فردوسی در مرکز فرهنگی – تجاری تهران در نزدیکی بازار بزرگ و مجاورت موزه های ایران باستان آبگینه ، سکه و جواهرات ، کاخ گلستان ، دروازه تهران ( سر در باغ ملی) و ایستگاه مرکزی مترو قرار دارد.

جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره