موقعیت مناسب برای شام یا ناهار با خانواده .
حق سرویس ۹ % + ۱۲ % درصد.
جای نشستن: دارد
دارای ۱۵۰ صندلی
صبحانه
اخبار رستوران
تخفیف ویژه نهار و کافه

۱۵ آذر ۱۳۹۴
تخفیف ویژه نهار و کافه

۱۵ آذر ۱۳۹۴
روز مخصوص بانوان

۱۷ آبان ۱۳۹۴