موقعیت مناسب
تجربه جدید ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۵۰
صبحانه
دارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۷-۲۴
محله
پارک وی، الیهه