موقعیت مناسب
جشن یا مهمانی کوچک
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۵۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰ – ۲۴:۰۰
محله
سایر محله های مرکز