حق سرویس ۱۰ درصد.

کافه رستوران

جای نشستن: دارد

دارای ۸۰ صندلی

صبحانه