موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۴۵
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱ – ۲۳
محله
شهرک غرب، سعادت آباد