پاکت

استاندارد

موقعیت مناسب
یه غذای اقتصادی با دوستان ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دسر
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۳:۳۰
محله
ونک