موقعیت مناسب
تجربه جدید
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۶
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۸-۲۴
محله
میرداماد، جردن