موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۹ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۲۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۵:۳۰،۲۰-۲۳:۳۰
محله
شریعتی:پل رومی، قیطریه