پیتزا اسپایسی

استاندارد

موقعیت مناسب
جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۴۵
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۳:۳۰
محله
شهرک غرب، سعادت آباد