ساندویچ ها با نان مخصوص یا نان باگت سرو می شود.
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۴۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۳
محله
عباس آباد، سهروردی