وقعیت مناسب
جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۴ + ۶ درصد
دسر
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۸۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۵ ، ۱۹-۲۳
محله
سایر محله های مرکز