موقعیت مناسب
یه غذای اقتصادی با دوستان
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۲۳
محله
سایر محله های مرکز