ژولی

موقعیت مناسب
جشن یا مهمانی کوچک ، محل خاص با غذای متفاوت ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۷ درصد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۶۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۲۴
محله
سایر محله های مرکز