یک رستوران کوچک ایتالیایی اما جالب که با قرار داشتن در مقابل سینما آزادی گزینه مناسبی برای علاقمندان به سینما می باشد.