اگر گذر شما برای اسکی یا تفریح به حوالی شمشک افتاد کاپل یکی از گزینه های قابل توجه برای صرف غذا در یک رستوران لوکس در این منطقه است.