موقعیت مناسب
جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۸
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۲۴
محله
شریعتی:پل رومی، قیطریه