خاصیت این کیک تعادل بین شیرینی و طعم داری است. روی این کیک که با گلابی تزئین شده، سسی ریخته می شود که از شکر و زرده تخم مرغ تشکیل می شود.