موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۰ درصد
دسر
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۱۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۳:۳۰
محله
سایر محله های مرکز