همبرگرهای Hell’s Kitchen و Farm رستوران Gordon Ramsay BurGR، جدید و خوش­مزه­‌اند. سیب‌زمینی‌های شیرین آن از مواردی تشکیل شده که بسیاری از مشتریان را مجذوب کرده است، البته بعضی شیرینی آن را دوست ندارند.

Originally posted 2016-04-12 05:39:19. Republished by Blog Post Promoter