هرکس که در شهر زیبای گوا هوس انواع غذاهای فرانسوی کرده است می تواند به این رستوران که در منطقه ی Asvem Beach, near Papa Jolly Hotel واقع شده سری بزند . رستوران پلاژ یا همان رستوران ساحلی یکی از بهترینهای گوا به شمار می رود . این رستوران در کنار سواحل زیبای گوا با چشم انداز آبی اقیانوس پهناور مکانی دلنشین برای صرف یک غذای خوش طعم می باشد.

Originally posted 2016-10-23 23:03:14. Republished by Blog Post Promoter