ارتباط دریافت بالای فیبر رژیمی با اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بر روی سلامتی

فروشگاه تجهیزات راه‌اندازی فست‌فود، کافی‌شاپ و رستوران

استات، پروپیونات و بوتیرات جز اسید های چرب کوتاه زنجیر هستند که در طی فرآیند تخمیر فیبرهای نامحلول مواد گیاهی توسط باکتری های موجود در روده تولید می شوند. اسید های چرب کوتاه زنجیر باعث کاهش خطر بیماری های التهابی ، دیابت و بیماری های قلبی و عروقی در ارتباط هستند. 
محققان ایتالیایی  در مطالعه ای که به صورت آنلاین در مجله ی journal Gut منتشر شده است ،دریافتند که خوردن غذاهای غنی از فیبر مانند، میوه ها، سبزیجات و حبوبات – که در رژیم مدیترانه ای معمول است – با افزایش سطح اسیدهای چرب کوتاه زنجیر ارتقا دهنده ی سلامتی در ارتباط است.
محققان در یک مطالعه ی مقطعی اطلاعات یک هفته ای مربوط به  رژیم غذایی روزانه ی ۱۵۳ فرد بزرگسال ایتالیایی را که یا همه چیز خوار (۵۱ نفر) ، ویا گیاهخوار (۵۱ نفر) و یا گیاهخوار مطلق (۵۱ نفر) بودند راجمع آوری کردند. محققان همچنین میزان باکتری های روده ای و متابولیت های موجود در نمونه های مدفوع و ادرار افراد را مورد بررسی قرار دادند.
مطالعه الگوهای میکروبی نتایج متفاوتی را بر اساس دریافت رژیمی معمول نشان داد. در گیاهخواران مطلق ، گیاهخواران و کسانیکه به طور مداوم رژیم مدیترانه ای داشتند به ترتیب سطوح بالاتری از اسیدهای چرب کوتاه زنجیر یافت شد. همچنین سطح اسیدهای چرب کوتاه زنجیر صرف نظر ازنوع رژیمی که به طور معمول خورده می شد، ارتباط قوی ای با مقدار میوه ها، سبزیجات، حبوبات وفیبر مصرفی داشت. از طرف دیگر، سطح تری متیل آمین اکسید (TMAO) – ترکیبی که با بیماری های قلبی و عروقی در ارتباط است – در نمونه ی ادرار گیاهخواران و گیاهخواران مطلق  نسبت به همه چیز خواران به طور معنی داری پایین تر بود. آنالیزها نشان داد که در همه چیزخواران هرچه میزان پیروی از رژیم مدیترانه ای بیشتر بود، سطح TMAO در نمونه ی ادرارشان پایین تر بود. سطح TMAO با شیوع میکروبهایی که با دریافت پروتیین های حیوانی و چربی در ارتباط بودند ارتباط داشت.

منوی فروشگاه