ارتباط ویتامین D با زوال عقلی در سالمندان

فروشگاه تجهیزات راه‌اندازی فست‌فود، کافی‌شاپ و رستوران

پژوهشگران دریافتند که کمبود ویتامین D در بین سالمندان با کاهش شناختی و اختلال عملکردی به ویژه در حوزه هایی مانند از دست دادن حافظه که با بیماری آلزایمر و زوال عقلی مرتبط است، ارتباط زیادی دارد.
در مطالعه ای وضعیت ویتامین D سرمی در ابتدای مطالعه در ۴۰۰ زن و مرد با قومیت  و نژادهای متنوع از شمال کالیفرنیا در  آن شرکت کردند اندازه گیری شد. ۵۰ درصد شرکت کنندگان سفید پوست و ۵۰ درصد افریقایی امریکایی و یا اسپانیایی بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان ۷۶ سال بود و از نظرشناختی نرمال بودند یا اختلال شناختی خفیف و یا زوال عقلی داشتند.
عدم کفایت و یا کمبود ویتامین D در بین تمام شرکت کنندگان مطالعه  شایع بود. به طور کلی ۲۶ درصد شرکت کنندگان دچار کمبود و ۳۵ درصد دارای سطح ناکافی ویتامین D بودند. در طی ۵ سال پیگیری، کاهش شناختی در افرادیکه دچار کمبود ویتامین D بودند ۲-۳ برابر سریع تر از افراد با سطح سرمی کافی ویتامین D بود. به عبارت دیگر در افرادیکه دچار کمبود ویتامین D بودند تنها ۲ سال طول کشید تا به همان میزانی کاهش شناختی رخ دهد که در افراد با سطح کافی ویتامین D بعد از دوره ی ۵ ساله رخ داد.
پس باید به افرادی که در دهه ی ۶۰ زندگی و بالاتر زندگیمیکنند توصیه کرد که با مشورت پزشک خود روزانه مکمل ویتامین D را دریافت کنند.

منوی فروشگاه