فروشگاه تجهیزات راه‌اندازی فست‌فود، کافی‌شاپ و رستوران

اهمیت مدیریت پروژه در راه اندازی فست فود

یکی از مهمترین فاکتورها در راه اندازی فست فود بحث مدیریت وکنترل پروژه می باشد.
مدیریت‌پروژه  را می توان برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان ، هزینه و کیفیت مشخص به‌سوی ایجاد نتایج مشخص‌ آن دانست . مدیریت‌پروژه فعالیت‌های برنامه‌ریزی ، سازماندهی ، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا را در بر می‌گیرد و سعی ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع ، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه‌ تعیین شده‌ قبلی در موعد درست خود اجرا نماید .
مزایای استفاده از پیاده سازی و اجرای مدیریت و کنترل پروژه در راه اندازی فست فود به شرح ذیل می باشد:

  1. تهیه شبکه برنامه زمانبندی و تجزیه و تحلیل فعالیتها(در این روش زمان انجام هر فعالیت و مسئول آن معرفی می گردد) .
  2. پیش بینی زمان قطعی روز افتتاحیه.
  3. تهیه و تدوین بودجه تعیین شده و تفکیک آن برای هر فعالیت .
  4. استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و فرم های جمع آوری اطلاعات برای کنترل پیشرفت کار به صورت عینی.
  5. انجام آنالیز ریسک و تعیین مواردی که موجب تاخیر در پروژه شده و حساس بودن به آن فعالیت.
  6. راهنمایی  پیمانکاران فرعی و ارائه روش های مناسب به منظور جلوگیری از تاخیردر پروژه.

با توجه به تجربه های کسب شده در راه اندازی های مختلف این فاکتور از اهمیت قابل ملاحظه ای یرخوردار است.زیرا به کار چارچوب بخشیده و از سر در گمی جلوگیری می کند.
 
 
 
گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ iranhfc

منو