فروشگاه تجهیزات راه‌اندازی فست‌فود، کافی‌شاپ و رستوران

توسعه یک طرح کلی برای رستوران

فرم کلی(Concept) یک آشپزخانه صنعتی یک برنامه کلی می باشد برای بررسی اینکه چگونه نیازها و انتظارات بازار مورد نظر را براورده سازیم.طرح کلی یک آشپزخانه صنعتی از راههای مختلفی بیان می شود از جمله،منو،دکور،نوع سرویس،قیمت و محل.Concept Development به معنای توسعه ی یک طرح برای عملکرد موفقیت آمیز در بازار است قبل از اینکه طراحی واقعی انجام بگیرد.
در واقع افتتاح یک رستوران جدید بدون در نظر گرفتن اینکه چه نوع فرم کلی از فود سرویس می تواند نتیجه بگیرد و موفقیت آمیز باشد، غیر معمول است.
یک سرمایه گذار بالقوه ممکن است مقداری پول برای سرمایه گذاری،یک مکان ، یک موضوع و اشتیاق زیادی برای انجام یک کسب و کار غذایی داشته باشد اما ممکن است که هرگز به فرمت کلی رستوران فکر هم نکرده باشد.متاسفانه اشتیاق و غذاهای عالی تنها نیمی از موفقیت هستند،نیم دیگری از معادله، بازار است.
Concept Development به طراحی و چیدمان تجهیزات در آشپزخانه صنعتی مقدم است چرا که تیم طراحی باید از نوع منو،ساعات کار و نوع سرویس رستوران اطلاعات کافی در دست داشته باشد.

منو