رستوران موگاریتز

فروشگاه تجهیزات راه‌اندازی فست‌فود، کافی‌شاپ و رستوران

اشخاصی که به این رستوران مراجعه می کنند اغلب قصد دارند که احساس های قبلی خود را نسبت به خوراک از بین ببرند. غذاهای اینجا هرکدام برای تعریف یک داستان، برانگیختن احساسات و افزودن کمی جادو به غذاها طبخ می شوند. مشخصا غذاهای اینجا استثنایی هستند. آندویی لوئیس آدوریز و آشپزخانه اش مدت ها پیش کشف می شد اگر آنها تنها به سبک خاص خود بسنده می کردند و تغییری در کیفیت غذاها ایجاد نمی کردند؛ اما امرزه مخلوط همین دو مساله است که باعث شده رستوران موگاریتز به یکی از برترین و مهیج ترین رستوران ها تبدیل شود.

منوی فروشگاه