فروشگاه تجهیزات راه‌اندازی فست‌فود، کافی‌شاپ و رستوران

شناسایی و تحلیل بازار فست فود و کافی شاپ

با توجه به تغییرات گسترده ای که در بازار غذا مخصوصا فست فودها و کافی شاپ ها وجود دارد بی شک فرصتها و تهدیدات گوناگونی برای این مجموعه ها پیش خواهد آمد، فرصت های  بازار از ترکیب صحیح شرایط و زمانبندی فعالیتها حاصل می شوند، و مجموعه های موفق خواهند بود که بتوانند تهدیدها را به فرصت یا  اثرات آنها را به حداقل برسانند. شاید بتوان تحلیل فرصت بازار را تشخیص متغیرهای محیطی از جمله:

دانست. البته این تغییرات معمولا به سود مدیران دانش بنیان زیرک می باشد،کسانی که تغییرات را زود می بینند و به تسخیر فرصت های بالقوه بازار می پردازندیا از مشاوران خبره استفاده می نمایند.  شایان ذکر است مجموعه های که دارای برنامه های پویای بازاریابی استراتژیک هستند ،با توجه به قابلیت انعطاف پذیری آنها بیشتر  می توانند از این فرصتها استفاده و از تهدیدات به دور باشند،کسانی که همیشه در حال پایش بازار می باشند.
گروه iranhfc (گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ) با تحلیل محیط بیرونی ودرونی توانایی مشاوره به فست فود ها یا کافی شاپ های را دارد که به جهش در کسب و کار خود می اندیشند
فرصتها زمانی در فست فودها، مخصوصا در زمان راه اندازی فست فود پدیدار می شوند که ما نیازی را به طور صحیح شناسایی و پوشش دهیم. آنچه فست فودها رنج می برند از این نیست که توان پوشش نیاز ها را ندارند، انها معمولا درگیر در عدم شناخت نیاز و نداشتن اطلاعات کافی هستند.
اگر بخواهیم چهار رکن اساسی فرصت ها را بشماریم می توانیم به:

  • نیاز مردم
  • راه حل ما
  • توان مندی ما
  • سودآور بودن بازار

اشاره نماییم.
پیشنهاد ما این است که همیشه به فکر ایده های نو باشید. خلاقانه بیاندیشید.

منو