فروشگاه تجهیزات راه‌اندازی فست‌فود، کافی‌شاپ و رستوران

چرا اکثر پرسنل فست فودها بی انگیزه اند؟

غالبا از مدیران با تجربه فست فودها می شنویم که با اعتراض از پرسنلی صحبت می کنند که انگیزه ندارند و معمولا از کلید واژه های چون:

  • وجدان کاری پایین
  • بی انگیزه بودن
  • عدم درک شرایط کار فرما

صحبت می کنند.
البته دلیل این مشکل را باید در مدیران جست نه کارکنان،معمولا ریشه این مشکلات در فست فود ها ناشی از:

  • گزینش غلط پرسنل
  • هدف های مبهم و نا مشخص
  • عدم وجود شرح وظایف
  • عدم نظام ارزیابی عملکرد
  • عدم وجود سیستم صحیح پاداش و جریمه

گاها پرسنلی که در فست فودها از عملکرد پایین تری برخوردار هستند از شرایط یهتری برخوردار می باشند.
گروه iranhfc (گروه راه اندازی فست فود و کافی شاپ )پیشرو و نو آور در عرصه مدیریت نوین در فست فود ها

منو