تیغه خرد کن جولین

موجود در انبار

این تیغه ها بر سر دستگاههای مورد استفاده در امر آماده سازی بسته می شود که مشهور ترین آنها دستگاه هالد می باشد. البته شما با این تیغه می توانید پپرونی ها را نیز به شکل گرد خورد کنید و البته سبزیجاتی همچون قارچ نیز با این تیغه به صورت اسلایسی درآمده و مورد استفاده قرار می گیرد.

تیغه خرد کن جولین

این تیغه ها بر سر دستگاههای مورد استفاده در امر آماده سازی بسته می شود که مشهور ترین آنها دستگاه هالد می باشد. البته شما با این تیغه می توانید پپرونی ها را نیز به شکل گرد خورد کنید و البته سبزیجاتی همچون قارچ نیز با این تیغه به صورت اسلایسی درآمده و مورد استفاده قرار می گیرد.

منو