دستگاه بسته بندی غذا

موجود در انبار

مناسب برای مخلوط وپر کردن مواد واشکال مختلف غذا

دستگاه مخلوط پرکن (بسته بندی غذا )۳۵L

مناسب برای مخلوط وپر کردن مواد واشکال مختلف غذا
کار با دو همزن که برای مخلوط کردن یک نواخت از مثبت به منفی میچرخند
تمام قسمت هائی که با غذا در تماس هستند ازاستیل ضد زنگ و یا استیل پوشیده با سطح مخصوص مناسب بهداشت پوشانده شده است

این شرکت در حال حاضر نمایندگی محصولات اسکوفیر – امریکن استایل را در ایران دارد. این محصولات بسیار زیبا و جذاب می باشند.

 

منو