دیسپلی کیک

موجود در انبار

برای نمایش بهتر کیک و میوه از دیسپلی کیک استفاده میشود. دیسپلی کیک سبب شده تا کیک و مواد غذایی داخل آن به خوبی نگهداری شود.

دیسپلی کیک

برای نمایش بهتر کیک و میوه از دیسپلی کیک استفاده میشود. دیسپلی کیک سبب شده تا کیک و مواد غذایی داخل آن به خوبی نگهداری شود.

دمای مورد نیاز برای نگهداری مواد غذایی درون دیسپلی کیک به صورتی تنظیم میشود که مواد غذایی پس از گذشت زمان با همان کیفیت اولیه باقی بماند. دیسپلی کیک در واقع همان یخچال است. با این تفاوت که این یخچال ها از اطراف دارای شیشه هستند و مواد غذایی داخل آنها به خوبی دیده میشوند. دیسپلی کیک با نام ویترین کیک نیز در بازار به فروش میرسد.

 • ساختار محفوظ شیشه‌ای.
 • دارای فوم دانسیته بالا.
 • عایق خوب.
 • ذخیره انرژی.
 • قفسه ها قابل تنظیم.
 • خنک کردن سریع با هوای خنک گردشی.
 • هر قفسه دارای نور جداگانه برای دید بهتر.
 • ولتاژ ایمن با عایق شیشه‌ها ی تو خالی روشن و شفاف.
 • صرفه جوئی در مصرف انرژی.
 • دارای چرخ برای حرکت راحت.
 • دارای روشنایی جلو جهت جلوگیری از انعکاس نور اطراف.
 • ولتاژ و سیکل طبق درخواست.

منو