فریزر پرده هوا

موجود در انبار

یخچال فریزر های پرده هوا، به نحوی ساخته شده اند که یک لایه ای از هوا را از طریق منافذی که در زیر طبقات وجود دارد، در فضای اطراف به وجود می آورد و باعث می شود که دمای یخچال پس از گذشت مدت زمان کمی، مثلاً ۱ دقیقه به حد مطلوب برسد و از فاسد شدن مواد غذایی درون خود مانند هر نوع یخچال دیگری جلوگیری می کند.

فریزر پرده هوا

یخچال فریزر های پرده هوا، به نحوی ساخته شده اند که یک لایه ای از هوا را از طریق منافذی که در زیر طبقات وجود دارد، در فضای اطراف به وجود می آورد و باعث می شود که دمای یخچال پس از گذشت مدت زمان کمی، مثلاً ۱ دقیقه به حد مطلوب برسد و از فاسد شدن مواد غذایی درون خود مانند هر نوع یخچال دیگری جلوگیری می کند.

منو