قهوه و اسپرسو ساز تجاری

موجود در انبار

این ماشین ها دارای کنترل دمای آب و کنترل فشار خودکار هستند. اما مصرف کننده با خاموش و روشن کردن پمپ، تصمیم می گیرد که چقدر آب از میان ذرات قهوه جریان یابد. تغییرات اندک در دمای آب و فشار می تواند تاثیرات زیادی بر کیفیت اسپرسویی که یک دستگاه تولید می کند، داشته باشد.

قهوه و اسپرسو ساز تجاری

این ماشین ها دارای کنترل دمای آب و کنترل فشار خودکار هستند. اما مصرف کننده با خاموش و روشن کردن پمپ، تصمیم می گیرد که چقدر آب از میان ذرات قهوه جریان یابد. تغییرات اندک در دمای آب و فشار می تواند تاثیرات زیادی بر کیفیت اسپرسویی که یک دستگاه تولید می کند، داشته باشد.

بنابراین با داشتن سطح ثابت و بهینه این دستگاه ها، قهوه با کیفیت یکسان تولید می شود. این دستگاه ها به مصرف کننده اجازه می دهند تا هر مرحله از روند تولید عصاره قهوه را کنترل کند.

عواملی که باید در نظر داشته باشید

دستگاه های خوب زیادی وجود دارد، اما آنچه برای یک نفر جواب می دهد ممکن است برای فرد دیگری بهترین انتخاب نباشد. قبل از هر تصمیم گیری، باید آنچه را که از یک دستگاه انتظار دارید، در نظر بگیرید. در اینجا فهرستی از چیزهایی که باید در موردشان فکر کنید آمده است:

  • کیفیت اسپرسو.
  • زمانی که برای تهیه اسپرسو طول می کشد.
  • محل نصب (فضا و زیرساخت موجود).
  • مصرف کننده هدف.
  • این که آیا لاته درست می کنید یا نوشیدنی های دیگر.
  •  ترجیحات شخصی (طراحی، تولیدکننده، کشور تولید و غیره).
  • قیمت.

منو